Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

ISDE subsidie voor zonnepanelen

december 15th, 2020 | 2 min read

By Maurits Zuidijk

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie en tegemoetkoming bij de aankoop van zonnepanelen voor bedrijven. Je kunt hier van profiteren, maar en zijn wel voorwaarden aan deze stimulering verbonden.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidie welke de overheid heeft ingesteld met als doel om het CO2-verbruik in de Nederlandse bedrijven en huishoudens terug te dringen. Ondernemers of huishoudens kunnen gebruik maken van deze subsidie als er middelen aangeschaft worden voor duurzame energie opwekking of besparing.  Je kunt in aanmerking komen wanneer er duurzame apparaten zoals zonnepanelen worden aangeschaft. Maar ook zonneboilers, warmtepompen en andere duurzame apparaten kunnen in aanmerking komen voor ISDE subsidie.

Voorwaarden ISDE subsidie voor zonnepanelen

Minister Wiebes heeft de voorwaarden gepubliceerd waaraan zonnepanelen, windmolens, warmtenetten en isolatiemaatregelen moeten voldoen om in 2021 voor subsidie in aanmerking te komen via de subsidieregeling ISDE. Een belangrijke voorwaarde is dat de instellingen aangesloten zijn op een kleinverbruikersaansluiting van 3*80 ampère maximaal en dus niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++ subsidie).

Een zonnepaneleninstallatie met een vermogen van tussen 15 kilowattpiek (kWp) en maximaal 100 kWp komt in aanmerking voor de ISDE subsidie. Een subsidieaanvraag wordt niet gehonoreerd als het elektriciteitsverbruik van de zakelijke aansluiting minder dan 50.000 kilowattuur bedraagt. Hierdoor wordt volgens de minister overstimulering voorkomen. Heb je een bedrijf met een lager energie verbruik, dan zijn zonnepanelen zonder deze maatregel al financieel rendabel.

 

ISDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen

Het aanvragen van ISDE subsidie dient vooraf te gebeuren. Je mag het apparaat pas kopen, nadat je de ISDE subsidie hebt aangevraagd en een referentienummer heeft ontvangen. De aanvragen voor deze stumuleringsmaatregel worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Keurt het RVO uw aanvraag goed, dan krijg je een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag je krijgt. Meer dan 90% van de aanvragen handelen wordt door het RVO binnen 8 weken afgehandeld. Wij vragen uiteraard deze ISDE subsidie voor onze klanten aan.

 

 

Hoogte ISDE subsidie voor zonnepanelen

De hoogte van de ISDE subsidie bedraagt €125 per geïnstalleerde kilowattpiek (kWp). Dit betekend dat er per installatie minimaal €1.857 en maximaal €12.500 subsidie beschikbaar is. Er is een subsidieplafond vastgesteld van 40 miljoen euro voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen. Ook kleine windturbines kunnen gebruik maken van dit deelbudget.

Er zijn meer maatregelen die bij kunnen dragen aan het financiële rendement van zonnepanelen. Denk hierbij aan diverse belastingvoordelen op zonnepanelen. En voor bedrijven met een aansluiting >3x80A of een groot dakoppervlakte is er de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++ subsidie).

Heb je vragen, wil je een aanbieding ontvangen of heb je behoefte aan advies op maat? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.

Maurits Zuidijk