Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

SCE-subsidie aanvragen voor energiecoöperaties en VvE's

november 3rd, 2021 | 1 min read

By Maurits Zuidijk

Speciaal voor energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die duurzame elektriciteit uit waterkracht, zonne- of windenergie willen opwekken, heeft de overheid de SCE (Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) in het leven geroepen. Met deze regeling kunt u subsidie ontvangen voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare, duurzame elektriciteit.

Opvolger van fiscale regeling verlaagd tarief

De SCE-subsidie komt in plaats van de fiscale regeling verlaagd tarief, die ook wel bekend staat als de postcoderoosregeling. Deze subsidieregeling stimuleert energiecoöperaties en VvE’s om in coöperatief verband hernieuwbare energie in de eigen leefomgeving op te wekken. Deze leefomgeving wordt door een zogeheten postcoderoos afgebakend. Zonne-energie is één van de manieren om hier invulling aan te geven. De SCE-regeling is zowel voor kleinverbruikers als voor grootverbruikers bedoeld.

Subsidie per geproduceerde kWh

De SCE is een zogeheten exploitatiesubsidie. Dit houdt in dat u de subsidie krijgt uitgekeerd als een bedrag per geproduceerde kWh. Ieder jaar bepaalt de overheid per type installatie de basisbedragen. Dit bedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, die nodig is om uw installatie rendabel te maken. Doordat dit bedrag vanaf het jaar waarin u aanvraagt voor de volledige subsidieperiode (15 jaar) geldt, heeft u langdurige zekerheid over het rendement op uw investering.

Basisbedrag vs. correctiebedrag

De subsidie per kWh is het verschil tussen het hierboven beschreven basisbedrag en het correctiebedrag. Dit laatste bedrag is de marktprijs voor energie. Stijgt de energieprijs? Dan ontvangt u minder subsidie. Omgekeerd ontvangt u meer subsidie wanneer de energieprijs daalt. De basisenergieprijs vormt de ondergrens van het correctiebedrag. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet de geproduceerde energie door CertiQ van certificaten (GVO / garanties van oorsprong) zijn voorzien.

SCE-subsidie aanvragen

Wilt u SCE-subsidie aanvragen? Dan kan dat dit jaar nog tot 1 december 17.00 uur. Voor de komende jaren volgt er jaarlijks een nieuwe openstellingsronde. De regeling staat open tot 1 april 2026. De verdeling van het budget vindt plaats op volgorde van binnenkomst, waarbij het belangrijk is dat uw aanvraag volledig is en aan de eisen van de regeling voldoet.

Meer informatie over SCE-subsidie

Voor meer informatie over het aanvragen van SCE-subsidie kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u terecht op de SCE-pagina van de overheid. Hier vindt u onder andere rekenvoorbeelden en meer informatie, bijvoorbeeld over de aanvraag van de subsidie en de voorwaarden voor zonne-energie.

Maurits Zuidijk