Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Investeringsregeling POP3+ 2022 deze week geopend

december 2nd, 2022 | 1 min read

By Maurits Zuidijk

Deze week is de nieuwe subsidieregeling ‘Investeringsregeling POP3+ 2022’ geopend. De subsidie is bedoeld voor landbouwers en volgt de regeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ op. Die subsidieregeling was begin dit jaar opengesteld en mocht rekenen op grote belangstelling.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

Landbouwers kunnen met de Investeringsregeling POP3+ 2022 subsidie aanvragen voor maximaal twee investeringen op het gebied van:

  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Precisielandbouw
  • Smart farming
  • Digitalisering
  • Water, droogte en verzilting
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Kringlooplandbouw

In totaal 14 miljoen euro subsidie

Op de speciale investeringslijst zijn deze investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën en in 26 thema’s. In totaal is er 14 miljoen euro subsidie beschikbaar, waarbij er een subsidiepercentage van 40% voor investeringen geldt. Deze wordt toegekend op basis van een puntenwaardering en op voorwaarde dat de investeringen in 2024 zijn afgerond en vastgesteld.

Dien uw aanvraag vóór 31 januari in

De Investeringsregeling POP3+ 2022 is deze week geopend. Wilt u ook subsidie aanvragen? Dit kan tot en met 31 januari 2023. Wij adviseren u daarom om de benodigde informatie zo snel mogelijk aan te leveren. Als u uw contact- en bedrijfsgegevens en een gespecificeerde offerte van de voorgenomen investering met ons deelt, kunnen wij u helpen met de subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie gerust contact op met onze specialisten.

Maurits Zuidijk