Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Duurzame sportvereniging

juni 14th, 2018 | 1 min read

By Maurits Zuidijk

Dus jullie willen duurzamer werken als sportvereniging? Dat kan! Speciaal voor sportverenigingen hebben wij een passende oplossing voor duurzame energie.

Als leverancier van zonnepanelen in Apeldoorn en de rest van Nederland weten we het maar al te goed. Duurzaam energie opwekken voor verenigingen is niet alleen financieel interessant is, maar ook omdat het doel van de meeste sportclubs verder gaat dan sport en bewegen. Het leren omgaan met teleurstellingen, normen en waarden in omgang, maar ook duurzaam en gezond leven is onderdeel van de opvoeding die het verenigingsleven met zich mee brengt.

Sportverenigingen en sportstichtingen, die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen in aanmerking voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS subsidie) bij investeringen in zonnepanelen of andere duurzame maatregelen. Met deze sportsubsidie zijn zonnepanelen voor sportclubs nog interessanter dan voorheen.

Budget NOC*NSF subsidie

De NOC*NSF subsidie loopt van 2016 t/m 2020. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld en voor 2018 is de verwachting dat dit budget gelijk zal zijn aan het budget van afgelopen jaar. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de kosten, het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. (over arbeidskosten wordt geen subsidie verstrekt). Het verschil aan percentages is gekozen, omdat een stichting veelal de BTW kan verrekenen en een vereniging niet. Op deze wijze komt het netto subsidiebedrag voor verenigingen en stichtingen nagenoeg even hoog uit.

Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Combineren maakt nog aantrekkelijker

De eds-regeling is te combineren met SDE+ subsidie. Dit maakt een investering in zonnepanelen voor sportclubs met een grootverbruikers aansluiting nog aantrekkelijker. De combinatie van sportsubsidie en productiesubsidie zorgt ervoor dat het aantrekkelijk kan zijn voor de sportclub en voor individuele leden om te investeren in een zonnestroom installatie. De vierspan subsidie, zonnepanelen, sport en bewegen staat klaar om van start te gaan.

Grote daken met mooie kansen

Mocht je bestuurder of eigenaar zijn van een manege of andere sportclub met een groot dak, dan is de kans groot dat je een zeer mooi rendement kunt halen uit deze investering. Veelal zal er een groot deel van de opgewekte energie worden terug geleverd aan het net. Door de schaalgrootte en de combinatie van subsidies zijn rendementen tot 10% op het geïnvesteerde vermogen haalbaar. Bij kleinere daken liggen de financiële voordelen over het algemeen wat lager. Maar buiten alles sociale aspecten vaan duurzame energie is ook hier een mooie winst te behalen.

Bekijk hieronder een video over wat wij al hebben gerealiseerd

 

 

Maurits Zuidijk