Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Duurzame initiatieven

juni 27th, 2018 | 2 min read

By Maurits Zuidijk

Duurzame  initiatieven

Op het gebied van energiebesparing en zonnepanelen in Apeldoorn zijn er diverse lokale initiatieven. Zo is er een energiecoöperatie, zijn er een aantal vrijwillige organisaties in wijken en is er een werkgroep van de gemeente Apeldoorn die bedrijven adviseert bij het verduurzamen van hun onderneming en hen informeert over de mogelijkheden van SDE subsidie.

Energieke Maten

De Energieke Maten zijn een groepje bewoners van de wijk de Maten die, door hun vrijwillige inzet, concreet wil bijdragen aan een beter klimaat. Dit door te beginnen in de wijk de Maten, een wijk waar, volgens de Energieke Maten “we allemaal zo prettig wonen”. De naam Energieke Maten zegt het al: ze houden zich bezig met energie. Iedereen gebruikt energie in huis voor verwarming, douchen, wassen, verlichting, tv, computer enzovoort. Het is een dagelijkse behoeft, en met kleine makkelijke ingrepen kan deze behoeft enorm afnemen. Daar zijn al een paar concrete plannen voor bedacht: je kunt behoorlijk besparen op je energienota, zonder grote investering en zonder dat je minder comfort hebt in je huis. Dat is goed voor het klimaat, en natuurlijk ook goed voor je portemonnee. Leer meer informatie via de Facebook pagina van de Energieke Maten.

Kerschoten Energie Neutraal

Kerschoten Energieneutraal (KEN) wil in de wijken Kerschoten en De Naald – samen met bewoners energie besparen én opwekken. KEN wil de wijk duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor bewoners omlaag brengen. En dat met behoud van de kwaliteit van deze mooie naoorlogse woonwijk in Apeldoorn. Het initiatief komt van veertien koploperbedrijven verenigd in Gebieden Energie Neutraal (GEN) die wilden aantonen dat het nu al haalbaar is om energieneutrale gebieden te ontwikkelen. KEN is een samenwerking aangegaan met de woningbouwcorporaties, de gemeente Apeldoorn, de wijkraden Kerschoten en De Naald, DeA en AVID. Samen hebben zij een gemeenschappelijk gedragen plan ontwikkeld voor een energieneutraal Kerschoten. Het doel is dat over circa 15 jaar alle energie die nodig is, duurzaam wordt opgewekt in het gebied zelf. Dát het (technisch) mogelijk is om Kerschoten energieneutraal te maken, is nu wel duidelijk. Of het ook financieel haalbaar is én of de mensen in Kerschoten investeringen willen doen in hun eigen huizen en winkels: dat is de opgave voor de komende periode. Het echte werk is nu begonnen: de bewoners, winkeliers, scholen en bedrijven in Kerschoten zullen in de loop van de komende 15 jaar de plannen uit gaan voeren, zodat deze wijk langzaam aan steeds ‘groener’ gaat worden.

Taskforce zon

De Taskforce Zonne-energie is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn te versnellen. De Taskforce Zonne-energie richt zich primair op het informeren van Apeldoornse bedrijven en instellingen over de technische, financiële en fiscale kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijfsvoering. De Taskforce Zonne-energie werkt samen met lokale organisaties. Ook verkent de Taskforce Zonne-energie de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energieparken.

Energie coöperatie “de A”

DeA is de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Het doel van deA is om samen met de klanten en leden (voornamelijk inwoners van Apeldoorn en omgeving) Apeldoorn duurzamer te maken. Dit gebeurt onder andere door ontmoetingen vol inspiratie te organiseren. Daarnaast levert deA groene energie geproduceerd door diverse installaties uit Apeldoorn en omgeving. Een mooi initiatief zijn de regelmatig terugkerende avonden over alle wat met energieopwekking en besparing te maken heeft. deA werkt met een selecte groep installateurs als het gaat om het aanbieden van zonnepanelen aan hun leden. deA is een organisatie zonder winstoogmerk, alle middelen die deA voor handen heeft wordt aangewend om Apeldoorn groener te maken. Hier vindt u meer informatie over "de A".

 

 

Maurits Zuidijk