Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Zonatlas, wat is dat?

juni 25th, 2018 | 2 min read

By Maurits Zuidijk

Met Zonatlas zie je of je dak geschikt is voor zonnepanelen in Apeldoorn, maar ook de rest van Nederland. Zonatlas heeft dit samen met de gemeenten in Nederland gedaan, om zo alle zonnige daken in beeld te brengen. Alle daken van Nederland zijn geanalyseerd en per dak kunt u zelf zien hoeveel energie u kunt opwekken met de zon!

Je ziet direct de volgende resultaten:

  • Geschikt oppervlakte
  • Maximaal aantal zonnepanelen
  • Maximum vermogen

Je krijgt met Zonatlas daarnaast informatie over de optimale omvang van een installatie op je dak, de te verwachten opbrengt en de mogelijkheid om de uitstoot van CO2 te reduceren. Vragen? Wij staan voor je klaar. Bel ons op 055 203 2146 of bekijk de contactpagina.

Over Zonatlas

Zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven. Zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bestand van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Met dit bestand is van de hele gemeente in combinatie met kadaster gegevens een 3D model gemaakt.

Je hoeft hierdoor zelf geen gegevens meer in te vullen zoals bijvoorbeeld de hellingshoek van het dak, de ligging van het gebouw ten opzichte van de zon of de aanwezigheid van objecten die schaduw veroorzaken. Zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak. Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak, zonnepanelen het meest geschikt zijn.

Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens doordat de variabelen waarmee de terugverdientijd wordt berekend scherp in de gaten wordt houden. Zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Met Zonatlas zorgen gemeenten er voor dat alle inwoners over onafhankelijke en zeer nauwkeurige informatie beschikken over de zonnestroompotentie van hun dak.

Zonatlas en bedrijven, hoe werkt dat?

Zonatlas analyseert voor elk dak in de gemeente of het geschikt is voor het opwekken van zonnepanelen. Dus ook voor de daken van bijvoorbeeld flats, scholen en bedrijven. De terugverdientijd van een investering in zonnepanelen wordt echter berekend op basis van de voorwaarden die gelden voor particuliere huiseigenaren met een eigen dak.

Op Zonatlas zie je ook als bedrijf hoeveel zonnestroom je kunt opwekken op het dak. Voor een bedrijf zijn echter specifieke rekenregels van toepassing. Indien je hier vragen over heeft dan kan je dat bij ons kenbaar maken via onze contact pagina.

Check nu eenvoudig of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.

Maurits Zuidijk