Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Moet ik mijn zonnepanelen verzekeren?

januari 12th, 2024 | 2 min read

By Maurits Zuidijk

Er zijn diverse soorten zonnepanelen verzekeringen. Zo kun je zonnepanelen verzekeren bij schade en voor eigen gebrek. De dekking bij schade van de verzekering wisselt per verzekeraar, het is dus goed om voor de aanschaf van zonnepanelen de verzekeraar te raadplegen.

 

Noodzaak verzekering zonnepanelen

De noodzaak om zonnepanelen is altijd aanwezig, omdat het deel uitmaakt van je woning of bedrijfspand. In het geval van woonhuizen zullen de meeste opstalverzekeringen de zonnepanelen standaard in het pakket opgenomen hebben. Bedrijven dienen altijd hun verzekeraar te raadplegen om te vragen of er aanvullende eisen zijn aan de zonnestroominstallatie. Neem dus vooral telefonisch of per mail contact op met je verzekeringsagent.

 

 
 

Kosten verzekering zonnepanelen

De hoogte van de kosten voor de verzekering zijn afhankelijk van de situatie. Als er veel brandbare materialen in het pand opgeslagen zijn, of de zonnepanelen zijn moeilijk bereikbaar, kan het zijn dat de verzekeraar hogere premies vraagt. In een situatie waarbij er al veel veiligheidsmaatregelen genomen zijn en de waarde van het pand met inboedel lager is, bestaat de kans dat de zonnepanelen zonder verhoging van premie kunnen worden verzekerd.

 

 
 

Verzekering zonnepanelen eisen

De eisen voor het aanleggen voor zonnepanelen zijn opgenomen in diverse NEN normeringen. Alle nieuwe zonnestroominstallaties moeten voldoen aan deze eisen, vraag bij je installateur of de aangeboden installatie hieraan voldoet, voordat je opdracht geeft aan een leverancier.

Verder is het bij bedrijven altijd het geval dat er een opleverkeuring gedaan moet worden, veelal door een onafhankelijke partij. Er zal bij bedrijven altijd een constructieberekening moeten plaatsvinden om aan te tonen dat het pand het extra gewicht van de installatie kan dragen.

Bij particulieren is dit niet het geval, maar denk goed na over de staat van het dak, hoe oud is het dak, welke materialen zijn gebruikt bij de bouw en zijn er al extra zaken toegevoegd na de bouw van uw woning. Een dakkapel is extra toegevoegd gewicht, kunnen zonnepanelen dan nog wel bijgeplaatst worden? Stel deze vragen aan de installateur, een offerte accepteren zonder dat er iemand op locatie is geweest om dit soort zaken te beoordelen lijkt een slechte keuze. Verzekeraars kunnen aanvullende eisen stellen om de locatie te verzekeren, dit gebeurd niet standaard, maar meestal in bijzondere situaties.

Voorbeelden van situaties zijn:

 • Verplicht gebruik maken van dichte kabelgoten
 • Omvormers plaatsen buiten het pand of op het dak
 • Overspanningsbeveiliging toepassen

 
 

Adviezen van verzekeraars

Verzekeringen geven vaak adviezen als hun klanten het voornemen hebben om zonnepanelen aan te schaffen. Deze adviezen lopen ver uiteen en hebben vaak betrekking op de kwaliteit van het zonnestroom systeem. Adviezen van verzekeraars kunnen in de toekomst worden omgezet in eisen.

Veel gelezen adviezen zijn:

 • Gebruik glas – glas zonnepanelen
 • Laat uw installatie keuren door een onafhankelijke bureau
 • Plaats geen zonnepanelen op brandbare dakbedekking
 • Houd altijd ruimte voor ventilatie tussen de panelen en het dak.
 • Maak een aparte, stofvrije ruimte (brandcompartiment) voor de omvormers
 • Kies voor beveiligingssystemen zoals Power Optimizers en SolarEdge.
 • Voorzie in overspanningsbeveiliging, voldoende aarding en externe bliksembeveiliging.
 • Kies slecht brandbare bekabeling met een dikte van 6mm of dikker
 • Bevestigd de panelen stormbestendig (denk ook aan windschermen aan de achterzijde)
 • Pas de procedure brandgevaarlijke werkzaamheden toe, waar nodig.

 

 
 

Verzekeren tegen gevolgschade

Om een vergoeding te krijgen in het geval dat er gevolgschade ontstaat is vaak een aanvullende polis nodig. Woningbezitters zullen er niet vaak voor kiezen om dit soort aanvullende pakketten af te nemen, maar grotere projectontwikkelaars sluiten dit soort polissen vaak af om meer zekerheid te krijgen. Deze aanvullende polis kan afgesloten worden bij een gespecialiseerde verzekeraar.

Bij het afsluiten van een dergelijk aanvullende verzekeringsproduct ontvangt men dekking voor productieverlies, back-up van de garantie in geval van faillissement of een compensatie van gevolgschade Vragen over verzekeringen Wellicht heb je vragen over verzekering van zonnepanelen en hoe Beter Duurzaam hier mee omgaat.

Ben je van plan om zonnepanelen te laten installeren en weet je niet of de beoogde installatie aan de eisen van uw verzekeraar voldoet? Neem contact op voor advies of een offerte voor een zonnestroom installatie.

Maurits Zuidijk