Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

De laatste stand van salderen in Nederland [juni 2024]

januari 22nd, 2024 | 3 min read

By Amanda van Wamel

Wat is salderen?

Salderen is een term die de afgelopen jaren veelvuldig in de Nederlandse energiemarkt is besproken. Het staat voor het verrekenen van de zelf opgewekte zonne-energie met de energie die je afneemt van het elektriciteitsnet. Dit is alleen beschikbaar voor kleinverbruikers. Deze regeling heeft voor veel mensen financiële voordelen opgeleverd en heeft bijgedragen aan de groei van zonne-energie in Nederland.

Hoe staat het er nu voor met salderen?

Update 30 mei 2024: De salderingsregeling wordt per 1 januari 2027 afgeschaft.

In februari stemde de Eerste Kamer nog tegen het afschaffen van de salderingsregeling. Desondanks wil de nieuwe coalitie (PVV, NSC, VVD en BBB) de regeling per 1 januari 2027 volledig beëindigen. Als je zonnepanelen hebt of gaat aanschaffen, kun je vanaf januari 2027 geen overtollige stroom die je opwekt meer terugleveren aan het elektriciteitsnet en dit aftrekken van je eigen verbruik. Op deze pagina houden we je op de hoogte van alle updates.

Hoe werkt salderen? 

Salderen is een regeling waarmee huishoudens en kleine bedrijven die zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, de overtollige stroom die ze terugleveren aan het elektriciteitsnet kunnen verrekenen met de stroom die ze op een later moment van het net afnemen. Hier is een stap-voor-stap uitleg van hoe salderen werkt:

Opwekken van elektriciteit: Een huishouden of bedrijf met zonnepanelen wekt elektriciteit op. Vaak wordt overdag meer elektriciteit geproduceerd dan direct nodig is, vooral tijdens zonnige dagen.


Terugleveren aan het net: De overtollige opgewekte elektriciteit die niet direct wordt verbruikt, wordt automatisch teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitsmeter registreert deze teruggeleverde stroom.


Afname van elektriciteit: Op momenten dat de zonnepanelen minder of geen elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld 's avonds of op bewolkte dagen, neemt het huishouden of bedrijf stroom af van het net. De elektriciteitsmeter registreert ook deze afname.


Verrekening (salderen): Aan het einde van de afrekenperiode, meestal een jaar, worden de hoeveelheid teruggeleverde elektriciteit en de hoeveelheid afgenomen elektriciteit met elkaar verrekend. Dit betekent dat de energieleverancier de teruggeleverde kWh's aftrekt van de afgenomen kWh's.


Kosteneffect: Als een huishouden bijvoorbeeld 3000 kWh heeft opgewekt en teruggeleverd, en 3500 kWh heeft afgenomen van het net, dan betaalt het huishouden alleen voor de resterende 500 kWh (3500 kWh afname - 3000 kWh teruglevering = 500 kWh nettoverbruik).


Financiële voordelen: Door te salderen, bespaart een huishouden op zijn energierekening omdat het minder hoeft te betalen voor de nettoverbruikte elektriciteit. Bovendien wordt niet alleen de stroomkosten verrekend, maar ook de bijbehorende belastingen en netbeheerkosten.


In essentie maakt salderen het financieel aantrekkelijker om zelf energie op te wekken, omdat de overtollige energie die je teruglevert aan het net volledig wordt verrekend met de energie die je op een later moment gebruikt.

Waarom de salderingsregeling afschaffen?

De afgelopen jaren is ons energiesysteem sterk veranderd. We maken de overstap van stroom uit fossiele bronnen naar duurzaam opgewekte wind- en zonne-energie. Het grote voordeel van al deze duurzame energie; stroom wordt veel schoner, maar ook veel goedkoper dan stroom opgewekt met gas- en kolencentrales. De zon en de wind doen immers het werk en deze ‘energiebronnen’ zijn gratis.

Één probleem: ons stroomverbruik is niet afgestemd op het aanbod van wind en zonne-energie. Waar zonnepanelen vooral ‘s middags stroom produceren ligt de piek van ons stroomverbruik juist in de avond.

Kostenbeheersing

De salderingsregeling kost de overheid veel geld, omdat het subsidies en belastingkortingen geeft aan huishoudens met zonnepanelen. Deze kosten lopen op naarmate meer mensen gebruik maken van de regeling

Stimuleren van eigen verbruik

Door de salderingsregeling hebben huishoudens weinig prikkel om hun zelf opgewekte energie direct te gebruiken. Ze kunnen immers de overtollige energie terugleveren aan het net en die later weer 'gratis' terugnemen. Het afschaffen van de regeling moedigt mensen aan om meer energie zelf te gebruiken wanneer deze wordt opgewekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van thuisbatterijen of slimme apparaten.

Netbalans en stabiliteit

Het elektriciteitsnetwerk moet in balans blijven. De salderingsregeling kan zorgen voor pieken en dalen in de stroomopbrengst die het netwerk destabiliseren. Door de regeling af te schaffen, kan een meer evenwichtige verdeling van de energieproductie en -consumptie worden bevorderd.

Gelijk speelveld

Huishoudens zonder zonnepanelen betalen indirect mee aan de salderingsregeling via hun energierekening. Het afschaffen van de regeling zorgt voor een eerlijkere verdeling van de kosten en baten van de energietransitie.


Is zonne-energie nog wel interessant?

Ja, absoluut! Met huidige (2024) kostprijs en de efficiëntie van zonnepanelen, samen met minimale terugleververgoedingen, zijn zonnepanelen ook zonder deze regeling een rendabele investering.

Het blijft het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen te installeren, omdat je nog steeds kunt profiteren van lagere energiekosten en de terugverdientijd redelijk kort blijft. Op dit moment is de gemiddelde terugverdientijd ongeveer 5 jaar.

Omdat we als Beter Duurzaam uitsluitend topkwaliteit zonnepanelen beschikbaar stellen, profiteer je extra lang van de terugverdientijd. De product garantieperiode is namelijk uitzonderlijk lang.

Onze conclusie: Ook als het salderen wordt afgeschaft, blijft investeren in zonnepanelen aantrekkelijk. Zeker in combinatie met een thuisbatterij

Amanda van Wamel

Topics:

Salderen