Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

Extra SDE+-subsidieronde

november 18th, 2019 | 1 min read

By Maurits Zuidijk

Goed nieuws voor wie in zonnepanelen wil investeren! Minister Wiebes kondigt een extra SDE+-subsidieronde aan.

Waar de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) eerst op de schop zou gaan, heeft minister Wiebes nu aangekondigd dat er in het voorjaar van 2020 een extra ronde van de SDE+ wordt opengesteld. Dit vanwege negatieve transportindicatie en de uitspraken rondom het Programma Aanpak Stikstof. Het budget dat daardoor in 2019 overblijft, wordt in het voorjaar van 2020 ingezet tijdens een extra subsidieronde. En dat budget loopt in de honderden miljoenen.

Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Een maatregel om grootverbruikers te laten profiteren van zonnepanelen.

‘Een aantal projecten dat in principe klaar is om SDE+ aan te vragen, zullen in de najaarsronde 2019 geen succesvolle aanvraag kunnen doen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunning(en) ten gevolge van de PAS-uitspraak en/of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder,’ aldus minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Door de mogelijkheid te bieden om een nieuwe aanvraag in te dienen, kunnen projecten waarvoor een negatieve transportindicatie is afgegeven op een andere locatie alsnog worden gerealiseerd. Ook projecten waarvoor geen vergunning kon worden afgegeven in verband met PAS-uitspraak kunnen mogelijk alsnog worden gerealiseerd.’

Beter Duurzaam vraagt gratis en vrijblijvend de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie voor u aan! Meer informatie daarover vindt u hier.

Maurits Zuidijk