Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

SDE++ Subsidie 2021

januari 20th, 2021 | 3 min read

By Maurits Zuidijk

Bent u bezig met het verduurzamen van uw onderneming? Waarschijnlijk zijn zonnepanelen een goede optie voor uw bedrijfspand? Wilt u CO2 besparen en het milieu ontlasten? Dan is de SDE++ subsidie 2021 uw kans om een rendabele case te ontwikkelen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in November 2018 de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie. Het budget voor de SDE++ in 2021 is € 5 miljard. Hier treft u het laatste nieuws over de SDE++ subsidie en de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Wat is SDE++ Subsidie?

Bekijk hieronder onze korte animatie waarin dit eenvoudig wordt uitgelegd. Lees verder voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van SDE++ subsidie

 
 

Voorwaarden SDE++ bij zakelijke zonnepanelen

Er zijn een aantal voorwaarden waar je als bedrijf aan moet voldoen als je de SDE++ voor zonnepanelen wilt krijgen.

  • Zakelijke aansluiting groter dan 3×80 ampère (dit kan ook later gerealiseerd worden)
  • De installatie grootte moet minimaal 15kWp zijn, dit zijn 50 zonnepanelen van 300 Watt.
  • Enkel de eigenaar mag investeren, of er dient een verklaring van toestemming van de eigenaar te zijn. De verklaring dient verzonden te worden bij de aanvraag.
  • Worden de zonnepanelen elders gesintalleerd dan op een gebouw? In dit geval is een omgevingsvergunning vereist.
  • Bij een installatie groter dan 1MWp dient een haalbaarheidsstudie overelgd te worden.
  • Als je SDE++ krijgt, heb je geen recht meer op de belastingvoordeel, namelijk EIA. KIA en Baangerelateerde investeringskorting (BIK) kunnen nog wel aangevraagd worden.

Openstelling SDE++ subsidie

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Tijdens de openstellingsronde SDE++ kunt u subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Een aantal weken voor de openstelling kunnen wij de concept subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs van zonnepanelen en de wens van de opdrachtgever bepalen wij de inschrijfhoogte van uw aanvraag.

 

 

Onderscheid levering en verbruik

Net als in de SDE+ subsidie van 2019 en 2020, wordt er voor zon-PV in de SDE++ 2021 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

 

Goede voorbereiding SDE aanvraag

Wees op tijd met het opnemen van contact over uw aanvraag. Aangezien in veel gevallen de haalbaarheid van uw project een gedegen voorbereiding nodig heeft. Het doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk rendabele zonnestroom systemen te plaatsen. Gebrek aan tijd zou geen reden moeten zijn om geen subsidie toegewezen te krijgen.

 

 

Berekening SDE subsidie

De bedragen voor de SDE subsidie worden normaliter enkele maanden voorafgaand aan de openstelling gecommuniceerd. Op dit moment is dit nog niet gebeurd, en kunnen berekeningen enkele berusten op aannames. Gedurende de openstelling van de SDE++ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Zonne-energieprojecten kunnen zo dus wel in fase 1 meedingen, maar dienen dan een aanvraag te doen voor een subsidiebedrag van minder dan 7.4 eurocent per kilowattuur.

 

 
 
 
 
 
 

Openstelling in meerdere fases

De SDE++ 2021 zal in meerdere fases worden opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten.

Het max inschrijfniveau dakgebonden projecten >15kWp tot <1MWp is €0,085/kWh

Het max inschrijfniveau dakgebonden projecten >1MWp is €0,079/kWh

Het max inschrijfniveau projecten op veld of water >1MWp is €0,074/kWh

Onderscheid verbruik en levering

Voor zon-PV wordt er in de SDE++ 2020 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. De verwachting is dat deze systematiek ook voor 2019 zal worden gehandhaaft. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

 

Maurits Zuidijk