Skip to main content

«  Bekijk alle berichten

SDE Subsidie 2019

januari 10th, 2024 | 2 min read

By Maurits Zuidijk

Op 20 December 2018 zijn de details over het budget van de SDE subsidie 2019 bekend gesteld. De hoogte van het budget is naar beneden bijgesteld en zal 10 miljard euro bedragen. Hier treft u het laatste nieuws over de SDE subsidie en de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

 

Openstelling in twee rondes

De voorjaarsronde van de SDE+ subsidie 2019 start op 12 maart en sluit op 4 april 2012. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunnen wij de concept subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs van zonnepanelen en de wens van de opdrachtgever bepalen wij de inschrijfhoogte van uw aanvraag.

 

 

Onderscheid levering en verbruik

Net als in de SDE subsidie van 2018, wordt er voor zon-PV in de SDE+ 2019 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

 

 

Goede voorbereiding SDE aanvraag

Wees op tijd met het opnemen van contact over uw aanvraag. Aangezien in veel gevallen de haalbaarheid van uw project een gedegen voorbereiding nodig heeft. Het doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk rendabele zonnestroom systemen te plaatsen. Gebrek aan tijd zou geen reden moeten zijn om geen subsidie toegewezen te krijgen.

 

 

Berekening SDE subsidie

De bedragen voor de SDE subsidie worden normaliter enkele maanden voorafgaand aan de openstelling gecommuniceerd. Op dit moment is dit nog niet gebeurd, en kunnen berekeningen enkele berusten op aannames.Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Zonne-energieprojecten kunnen zo dus wel in fase 1 meedingen, maar dienen dan een aanvraag te doen voor een subsidiebedrag van minder dan 9 eurocent per kilowattuur.

 

 
 
 
 
 
 
 

Openstelling in meerdere fases

Het SDE+ 2019 budget zal in meerdere fases worden opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. Het beschikbare budget van 10 miljard euro zal worden toegekend in een voorjaarsronde en een najaarsronde. Meer informatie over de najaarsronde vind u hier zodra dit bekend is.

Onderscheid verbruik en levering

Voor zon-PV wordt er in de SDE+ 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. De verwachting is dat deze systematiek ook voor 2019 zal worden gehandhaaft. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

bedrag SDE subsidie 2019

SDE subsidie 2019

 

Maurits Zuidijk